Ochrana súkromia

Zachovanie mlčanlivosti a práca s dôvernými informáciami predstavuje alfu a omegu našej spoločnosti. Pokiaľ by sme nedokázali udržať obchodné alebo služobné tajomstvo znamenalo by to stratu dôvery a koniec spolupráce s našimi zákazníkmi. Denne prejde našimi rukami veľké množstvo informácií tajného charakteru, preto je náš systém 100 percentne zabezpečený pred únikom informácií. Všetci naši zamestnanci, prekladatelia a spolupracovníci musia spĺňať podmienky práce s dôvernými materiálmi a sú viazaní mlčanlivosťou. Taktiež naše technické vybavenie je zabezpečené tak, aby sa do neho nemohli dostať osoby, ktoré neprešli previerkou a školením o bezpečnosti práce s dôvernými materiálmi. Dokumenty v elektronickej podobe sú počas realizácie projektu v našej spoločnosti pravidelne zálohované. Navyše budova a všetky kancelárie spoločnosti sú napojené na pult centralizovanej ochrany s nonstop strážnou službou.

Najlepšia ponuka
  • vytvorená do 60 minút
  • úplne zadarmo
Získať najlepšiu ponuku

Najlepšia ponuka na

Kliknutím na ODOSLAŤ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov.
  • nezáväzná ponuka, ktorá je úplne zadarmo
  • po odoslaní formulára vám príde do 60 minút spätná cenová ponuka