Často kladené otázky

Ako rýchlo môžem mať svoj preklad vyhotovený ?

Štandardná rýchlosť dodania je do 3. dní. V prípade potreby vieme preklady dodať aj do jednej hodiny, čo samozrejme závisí od objemu textu.

 

Akým spôsobom sa platí za preklad ?

Pokiaľ ste fyzická osoba, je nutná platba v hotovosti pri prevzatí prekladu, respektíve na zálohovú faktúru. Pokiaľ ste právnická osoba, tak po vyhotovení prekladu je vám preklad zaslaný a následne je vám poslaná poštou na vašu adresu faktúra na úhradu, ktorú je potrebné uhradiť do dátumu splatnosti.

 

V dokumente mám obrázky, ktoré chcem nakopírovať do prekladu. Patí sa za tieto služby naviac ?

Jednoduché grafické úpravy ako kopírovanie obrázkov, zalamovanie textov, vytváranie tabuliek a pod. sú zadarmo. V prípade nadštandardných grafických úprav je klientovi vyhotovená na tieto úpravy cenová ponuka.

 

Čo sú odborné preklady ?

Sme špecialisti na preklady v nasledovných odborných oblastiach:

  • Medicína
  • Právo
  • Financie
  • Technika
  • Ekonomika

 

Je odborný preklad drahší ?

Nemáme žiadne príplatky za odbornosť.

 

Ako dosahujeme kvalitu prekladu ?

Každý lingvista musí u nás prejsť obdobím skúšobného testovania. Toto obdobie pozostáva z 3. fáz:

fáza predstavuje 3 skúšobné preklady rôznej úrovne obtiažnosti v špecializácii, v ktorej je lingvista vyštudovaný (právnik – právny preklad, lekár – medicínsky preklad) fáza predstavuje priebežné zasielanie fiktívnych prekladov lingvistovi (lingvista si myslí, že prekladá pre nejakého reálneho klienta, ale jedná sa len o naše interné preklady), na základe ktorých sa sleduje počas 3. mesiacov lingvistova kvalitatívna úroveň prekladu fáza predstavuje 3-mesačné sledovanie kvality prekladov pre reálnych klientov Pokiaľ lingvista prejde všetkými troma fázami testovania, je zaradený do našej databázy prekladateľov k skupine s patričnou odbornostnou špecializáciou.

Ku každému prekladu je zostavený celý tím špecialistov, ktorý sa stará o to, aby boli všetky potreby a požiadavky klienta splnené. Klientovi je pridelený osobný projektový manažér, na ktorého sa môže kedykoľvek obrátiť s akoukoľvek otázkou alebo požiadavkou. Projektový manažér vyberie na preklad vhodných lingvistov podľa špecifikácie odboru, pripraví k dispozícií grafika, ak je potrebná grafická úprava alebo jej spracovanie, a samozrejme korektorov, ktorí výsledný preklad ešte skontrolujú a terminologicky doladia, ak je to potrebné. Preklad sa vyhotovuje v špecializovanej virtuálnej aplikácii, v ktorej môžu prekladatelia medzi sebou komunikovať a sledovať jednotlivé časti svojich prekladov v prípade, že robia viacerí na jednom preklade, tvoriť si spoločný slovník atď. Takto je zabezpečená maximálna možná úroveň terminologickej jednotnosti.

 

Ako si môžem zadať preklad a ako ho dostanem naspäť ?

Preklad môžete poslať e-mailom v ľubovoľnom formáte aký máte k dispozícii napr. (PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, JPG atď.) Preklad vám spracujeme a dodáme vo formáte, aký budete požadovať, napr. (ak máte originál vo formáte PDF a potrebujete, aby sme vám preklad dodali vo Worde). Preklad Vám pošleme naspäť e-mailom, takže nemusíte nikam chodiť.

Ak sa jedná o preklad, ktorý bude slúžiť na oficiálne účely a bude použitý v úradnom styku, preklad bude vyhotovený úradným (súdnym) prekladateľom, povereným Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný (súdny) prekladateľ pri každom preklade zároveň deklaruje, že originál je zhodný s prekladom, za čo ručí svojím podpisom a odtlačkom oficiálnej pečiatky.

Oficiálne preklady sa často označujú aj ako preklady s pečiatkou. Okrem toho sú známe aj pod inými názvami, ako napríklad úradný preklad, úradne overený preklad, súdny preklad či súdne overený preklad. Mnohí ho nazývajú iba pojmom overený preklad, stále však ide o rovnaký typ prekladu.

 

Ako úradný preklad vyzerá ?

Úradné preklady sa zviažu pomocou trikolóry s pôvodným dokumentom, z ktorého sa prekladali. Je to niečo na spôsob viazania dokumentu u notára. Úradný (súdny) preklad je po vyhotovení možné hneď použiť. Nie je nutné ho ďalej overovať u notára alebo s ním robiť akékoľvek dodatočné overovacie úkony. Preklad sa najčastejšie viaže s originálom dokumentu. Ak si chcete originál zachovať, treba si nechať u notára vyhotoviť fotokópiu originálu a s tou sa preklad zviaže. Je možné preklad zviazať aj s notársky neoverenou fotokópiou, avšak v takom prípade je vhodné, aby ste si najskôr overili v inštitúcii, kam sa chystáte daný úradný (súdny) preklad odovzdať, či vám preložený dokument v takejto podobe akceptujú.

 

Kam a ako môžem doručiť dokumenty na preklad ?

Originálne dokumenty na zviazanie s prekladom nám môžete priniesť osobne alebo poslať poštou, respektíve kuriérom (ak sa viažu s originálom alebo jeho notársky overenou kópiou*), alebo poslať e-mailom (ak vám postačí zviazať preklad s bežnou kópiou).

 

Ako rýchlo preklad dostanem a kde si ho môžem prísť vyzdvihnúť ?

Úradné (súdne) preklady vyhotovujeme v štandardných termínoch do 3. dní alebo podľa vašich požiadaviek v expresných termínoch, do 24 hodín, ak je však nutné, tak aj skôr.

Ak chcete ušetriť čas, môžete nám dokumenty zaslať naskenované e-mailom, na základe ktorého sa začne pracovať na preklade a vám stačí prísť na zviazanie dokumentu s prekladom osobne až v termíne vyhotovenia. Preklad je zviazaný za 5 minút. Ak preklady posielate poštou alebo kuriérom, môžete si skrátiť čas vyhotovenia prekladu opätovne tak, že nám dokumenty na preklad pošlete v predstihu e-mailom, na základe čoho vieme začať s prekladaním a nemusíte čakať 24 hodín, kým príde originál poštou alebo kuriérom.

Vyhotovené úradné (súdne) preklady dodávame do celého sveta. Preklady si môžete prísť vyzdvihnúť osobne alebo vám môžu byť dodané poštovou alebo kuriérskou službou.

 

Aký druh tlmočenia potrebujem ?

Simultánne tlmočenie

Pri simultánnom tlmočení odborník tlmočí súbežne s prejavom rečníka, pričom využíva tlmočnícku techniku. Štandardne sa vyžadujú dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po polhodine.

Simultánne tlmočenie sa využíva počas konferencií, kongresov, seminárov a firemných prezentácií.

Konzekutívne tlmočenie

Pri konzekutívnom tlmočení odborník tlmočí prejav rečníka po jednotlivých vetách, prípadne po skupine viet. Pre toto tlmočenie nie je potrebná tlmočnícka technika. Tlmočenie sa využíva najmä počas obchodných rokovaní, školení, pri sprevádzaní obchodných partnerov zo zahraničia.

Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie sa používa na svadobných obradoch, súdnych pojednávaniach, pri spisovaní notárskych zápisníc, na súdoch, atď. Súdne tlmočenie môže vykonávať len tlmočník registrovaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov ministerstva spravodlivosti SR.

 

Čo potrebuje tlmočník, aby mohol podať čo  najlepší výkon ?

Je dobré, ak zákazník poskytne tlmočníkovi podkladové materiály (brožúry, prezentácie, informácie o predmete tlmočenia), aby sa vopred pripravil terminologicky a a mohol tak podať perfektný výkon.

 

Ak potrebujem tlmočnícku techniku, čo sa bežne používa ?

Ak klient pripravuje akciu v priestoroch, v ktorých nie je tlmočnícka technika alebo si tlmočnícku techniku nezabezpečuje, zabezpečíme ju my. Na bežné tlmočenie nám postačí dodať nasledovné informácie, na základe ktorých vám vieme dodať presnú cenovú ponuku:

Koľko tlmočníckych staničiek (infraprijímačov) potrebujete (pre každého účastníka, ktorý potrebuje tlmočenie je jedna stanička)? Má miestnosť, kde sa koná tlmočenie, zabudované ozvučenie? Koľko káblových alebo bezdrôtových mikrofónov potrebujete?

Najlepšia ponuka
  • vytvorená do 60 minút
  • úplne zadarmo
Získať najlepšiu ponuku

Najlepšia ponuka na

Kliknutím na ODOSLAŤ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov.
  • nezáväzná ponuka, ktorá je úplne zadarmo
  • po odoslaní formulára vám príde do 60 minút spätná cenová ponuka