Financie preklady

Nezáväzná cenová ponuka

Pošlite nám žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku.

Šetríme Váš čas, urýchľujeme komunikáciu. Cenová ponuka

 

V prípade otázok nam pošlite email na info@epreklady.sk

alebo zavolajte na telefónne čísla

+ 421 948 944 611, +421 2 210 287 80

 

  • Vysoká presnosť, bezchybnosť a odbornosť

 

Peniaze „hovoria". Ak je to pravda, potom je lepšie pochopiť ju v každom jazyku.

Každá hospodárska inštitúcia, organizácia alebo obchodná spoločnosť chápe, že peniaze sú najväčší a najlepší komunikátor na svete a že presné finančné preklady sú nevyhnutné na vykonanie procesov, pri ktorých sa komunikácia nesmie v žiadnom prípade prerušiť.

 

  • Sme špecialisti na finančné preklady

 

Chápeme, že vaše finančné a obchodné preklady dokumentov musia byť presné a správne. Mnohé uznávané finančné inštitúcie si mali možnosť úspešne preveriť naše schopnosti a kvalitu našich služieb, aby ich finančné informácie boli odovzdané jasne, zrozumiteľne a bezchybne v každom jazyku, v ktorom preklad požadujú.

S kvalitnými prekladmi od nás porastie vaše podnikanie a spolu s ním aj vaše financie.

 

  • Typy dokumentov, ktoré najčastejšie prekladáme

 

Asset Management

  • Servisné zmluvy
  • Regulačné dokumentácie
  • Ponukové listy
  • Finančné správy
  • Regulačné prospekty
  • Investičné a účtovné dokumentácie
  • Medzinárodné transakcieBankovníctvo

  • Bankovníctvo, financie a poistenie 
  • Makroekonomický prieskum
  • Výročné správy
  • Prospekty
  • Informácie o akcionároch
  • Výpisy z bankových účtov
  • Výkazy ziskov a strát
  • Investičný marketing
  • Poistné zmluvy
  • Poistný marketing
  • Reklamácie


Účtovníctvo

  • Účtovné knihy
  • Výkazy príjmov, ziskov a strát
  • Výročné a polročné správy
  • Audítorské správy
  • Daňové doklady
  • Konkurzná dokumentácia
 

Poistenie

  • Životné poistenie
  • Zdravotné poisťovne
  • Havarijné poistenie
  • Pracovné zmluvy
  • Škody na majetku
  • Marketingové materiály
  • Súdne spory
              
 

               Referencie

  • Československá obchodná banka, a.s.
  • Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
  • EXIMBANKA SR
  • J&T FINANCE GROUP, a. s.
  • Slovenská banková asociácia
  • AXA životní pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko
  • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
  • Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
  • AIG Europe S.A. (pobočka pre Slovenskú republiku)
  • ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., pobočka zahr. Poisť
  • Česká poisťovňa - Slovensko, a. s.
  • ČSOB Poisťovňa, a.s.
  • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
  • QBE Insurance (Europe) Limited
  • UNIQA poisťovňa, a.s.
 
 
 
 

 

 

 
 
Najlepšia ponuka
  • vytvorená do 60 minút
  • úplne zadarmo
Získať najlepšiu ponuku

Najlepšia ponuka na

Kliknutím na ODOSLAŤ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov.
  • nezáväzná ponuka, ktorá je úplne zadarmo
  • po odoslaní formulára vám príde do 60 minút spätná cenová ponuka